Takvårdsplan för fastighetsägare

Vi hjälper dig med planerad, noggrann och effektiv takvård av hela ditt fastighetsbestånd

Det här ingår i vår Takvårdsplan för fastighetsägare:

  • Besiktning av hela fastighetsbeståndet.
  • Fastigheterna rangordnas efter behandlingsbehov.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete.
  • Tillsammans tar vi fram en tidsplan för behandlingen av taken.
  • Varje fastighet hanteras som ett eget projekt.

Din stora fördel är att investeringen för att förlänga livslängden på takbeståndet delas upp och portioneras ut över tid. Samtidigt får du fortlöpande skötsel och omvårdnad som ger ett professionellt intryck som höger både trivsel och värde.

Välkommen att ta kontakt med oss för att lägga upp ett förslag på takvårdsplan.

Tänk på

Ägare av fastigheter och fastighetsbestånd konfronteras ofta med problemet att påväxt i form av mossa, alger och lav fått fäste på taken. Medvetenheten om påväxtens skadeverkningar har på senare tiden ökat och speciellt ägare av stora fastighetsbestånd har uppmärksammat de stora kostnader som dessa skadeverkningar medför.

Det kan hända med ett tak som inte behandlas mot påväxt av mossa, alger och lav:

  • Fuktig mossa leder till frostsprängning » pannor flyttar sig » läckage
  • Lavans rötter bildar syra som fräter sönder betongen
  • Mossan stoppar upp avrinningen i hängrännorna
  • Ett tak med påväxt drar ner helhetsintrycket och därmed värdet

LA Takvård - påväxt på tak är vår specialitet

Låt oss på LA Takvård hjälpa er att ta kontrollen över påväxten. Dels i form av att vi rengör redan utsatta tak, dels i att vi tar ett helhetsansvar med det förebyggande underhållet.