Rengöra tegeltak: Så gör du

Alger, mossa, lavar och annan påväxt frodas mer än vanligt, vilket milda och fuktiga vintrar bidrar till, då de fortsätter att växa ända ner till nollgradig temperatur. Påväxten har lättare att fästa på grova och porösa ytor som exempelvis tegel och betong. Ju fuktigare materialet är, desto mer påväxt. Mossa, alger och lavar binder fukt och nöter på materialen och på vintern kan fukten även orsaka frostsprängning på takmaterialet. Taket blir missfärgat och kan ta skada om behandling uteblir. Därför är det viktigt att rengöra tegeltak med professionell rengöring.

Detta behöver du för att rengöra tegeltak

Detta behöver du för att rengöra tegeltak

När du ska rengöra tegeltak är det viktigt att använda rätt verktyg och teknik. Här listar vi det du behöver för att rengöra tegeltak.

  • Sopborste: Tegeltak är ömtåliga och därför är det viktigt att använda verktyg som inte orsakar skada på materialet. Använd en sopborste när du ska rengöra tegeltak, för att få bort skräp och löv som ligger på taket.
  • Takskrapa: Detta är ett bra verktyg för att ta bort mossa, på tegeltak är det bäst att ta bort mossa manuellt med en takskrapa.
  • Rengöringsmedel: Påväxten har rötter som spridit sig ner i takmaterialet, därför behöver du använda ett rengöringsmedel som tar bort påväxten från rötterna.
  • Tryckspruta: En tryckspruta gör att du kan sprida rengöringsmedlet jämnt över taket.

Så gör du för att rengöra tegeltak

1. Innan du börjar att rengöra tegeltaket är det bra om du har koll på vädret de kommande dagarna. Det bör inte regna när du ska rengöra tegeltak eftersom medlet riskerar att rinna av taket innan det hunnit verka.

2. Säkerheten är viktigt och du bör se till att du har tillräckligt med säkerhetsanordningar innan du ger dig upp på taket. Använd gärna en säkerhetslina.

3. Börja med att borsta bort den ytliga smutsen såsom löv och stora partier med mossa. Du bör använda takskrapan för att få bort den smuts och mossa som sitter fast på taket.

4. Beroende på vilken typ av rengöring du tänkt använda finns det olika sätt att applicera dessa. En variant av rengöring kan du koppla till den vanliga vattenslangen direkt på ejektorn. Andra rengöringsmedel bör blandas i en tryckspruta och medlet ska fördelas jämnt över tegeltaket.

5. Nu är ditt arbete med att rengöra ditt tegeltak redan klart. Så småningom kommer regnet att ta hand om resten genom att spola bort rengöringsmedlet när det har verkat.

Viktigt att tänka på när du ska rengöra tegeltak

Viktigt att tänka på när du ska rengöra tegeltak

Det finns en del saker som är extra viktigt att tänka på när du ska rengöra ditt tegeltak, vilket är säkerheten och att tegelpannor är ett känsligt material.

Säkerhet

När det gäller säkerhet är det bra att vara extra försiktig när du har nya takpannor, eftersom taket kan bli väldigt halt när det regnat. Var även försiktig om du ska använda stegen, lägg den inte mot trägolv eftersom detta blir halt när det blir blött. Använd istället ett glidskydd under stegen. En annan sak som är bra att tänka på är att inte gå upp själv på taket, se till att ha någon med dig eller någon på marken, utifall att det skulle hända något. Och sist men inte minst, använd alltid en säkerhetssele när du är på taket.

Tegelpannor går lätt sönder

Tegelpannor är ett ömtåligt material, det står emot väder och vind bra, men det tål sällan att någon går på det. Undvik därför gärna att gå på tegelpannorna när du ska rengöra tegeltak. Om du behöver gå på takpannorna bör du vara extra försiktig för att inte orsaka några skador eller sprickor i materialet. Skulle det uppstå skador på tegelpannorna kan det bidra till framtida fuktskador om det inte åtgärdas omgående.

Undvik högtryckstvätt

En del använder högtryckstvätt för att rengöra sitt tak. Detta är något du bör undvika, speciellt om du har ett tak med pannor. Det höga trycket från högtryckstvätten kan nämligen bidra till att pannorna expanderar och spricker. Högtryckstvätten kan även luckra upp tegelpannornas impregnerade ytbeläggning, och använder du högtryckstvätten fel kan vatten tränga in under pannorna. Dessutom är högtryckstvätt ingen långsiktig lösning eftersom du inte kommer åt påväxtens rötter, utan snarare orsakar mer skada genom att luckra upp ytan och skapa en mer gynnsam miljö för påväxten.

Anlita en firma som rengör tegeltak

Det kan vara fördelaktigt att anlita en erfaren takfirma som rengör tegeltak när du upptäcker att taket drabbats av påväxt. Professionella takrengörare har kunskap och expertis om vad som krävs för att bli av med påväxt. Det är viktigt att tegeltak rengörs korrekt för att bli av med påväxten och alla dess rötter. Vi på LA Takvård erbjuder skonsam och effektiv takvård som gör taket fritt från påväxt utan att skada takmaterialet. 

Hur ofta bör jag rengöra tegeltak?

Hur ofta bör jag rengöra tegeltak?

Det kan lätt bildas påväxt i form av mossa och alger på takpannor och därför är det bra att rengöra tegeltak regelbundet. Det är rekommenderat att undersöka taket varje år för att utvärdera skicket på tegeltaket. Att rengöra tegeltak kan behöva göras varje år eller mer sällan beroende på hur skicket på taket verkar när du undersöker det. Tegeltaket kan även behöva rengöras oftare om det finns mycket skog och höga träd runtom ditt hus som tappar löv och annat skräp på taket. Men att rengöra taket betyder inte alltid att du behöver göra en djupgående rengöring med alg- och mossborttagningsmedel. Det kan vissa gånger räcka med att ta bort löv och annat skräp med en borste eller exempelvis en lövblås. 

Förläng takets livslängd

Många husägare skulle kunna förlänga takets livslängd betydligt med en enkel och jämförelsevis ekonomisk takrengöring. Alger, mossa och annan påväxt bör du vara särskilt noggrann med att få bort så fort du lagt märke till att det börjat växa. Det är viktigt att du får bort påväxten från rötterna eftersom dessa skadar taket genom att binda fukt och utsöndra frätande lavsyra. För att bli av med påväxt krävs det en noggrann rengöring med en professionell rengöringsprodukt. Även om taket ser rent ut på ytan så kan det trots allt finnas mikroskopiska rötter och sporer kvar i takpannorna som väntar på näring för att kunna växa igen. När du rengör tegeltak regelbundet kan du förlänga takets livslängd och förhindra skador som kommer av påväxt.

Sammanfattning

För att se till att ditt tegeltak mår bra och håller länge är det viktigt att regelbundet kolla skicket på taket samt rengöra tegeltaket. Det är även viktigt att du har rätt redskap när du ska rengöra tegeltak, vilket beror på att de är känsliga mot tyngd och högt tryck. Använd dig av skonsamma redskap och ett professionellt rengöringsmedel. Vill du vara extra säker på att rengöringen av ditt tegeltak görs skonsamt och effektivt utan att skada takpannorna? Då bör du anlita en expert! Vi på LA Takvård ser till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt från rötterna! Vi ger en skonsam takvård som tar itu med problemet utan att skada tegeltaket.

Behöver ditt tegeltak rengöras? Boka en kostnadsfri takinspektion redan idag!