Tjänster

Bekväm och skonsam takvård

Bekväm och skonsam takvård

Vi inleder med ett kostnadsfritt hembesök och levererar därefter en offert. Vi ger dig också förslag på en personlig takvårdsplan som beskriver genomförda åtgärder och planlägger framtida skötsel och omhändertagande av ditt tak. Självklart lämnar vi garantier på utfört arbete.

Våra tjänster

Våra tjänster

Smutsen på taket är varken fågelskit eller sot från grannen. Det är alger, lav och mossa, vilka du inte kan tvätta eller spola bort. Vad ditt tak behöver är en takvårdsbehandling. Det blir en gynnsam investering som förlänger livslängden på ditt tak med upp till 20 år. Dessutom går det att använda rot-avdrag!