LA Takvård hjälper er bostadsrättsförening

Ta ett helhetsgrepp på skötsel och underhåll av tak

Ett samarbete med LA Takvård garanterar er bostadsrättsförening ett problemfritt tak. Det innebär att vi hjälper till med följande:

Vi upprättar en underhållsplan.

Vi inspekterar och dokumenterar era tak en gång om året, då vi tömmer hängrännor, justerar takpannor som kommit ur läge och byter ut trasiga takpannor.

Vi håller alla tak långsiktigt fria från påväxt av mossa, alger och lavar.

Vi minimerar riskerna för att problem som kan härledas till eftersatt tillsyn och underhåll av tak skall uppstå.

LA Takvård

Tryggt & Säkert

Din bostadsrättsförening kan tryggt vända sig till LA Takvård. Vår verksamhet startade 2004 och vi har takvårdsexperter från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

 

LA Takvård garanterar ett problemfritt tak

Vårt löfte till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar är bekymmersfria dagar och den bästa nattsömnen.

På denna sida kan du anmäla intresse för din BRF. Du får då ett anpassat informations-material och ett anpassad förslag på takvårdsplan som visar insatser, serviceintervall och prisnivå för tjänsten “garanterat problemfritt tak”.

Takvårdstjänster med garantin om ett problemfritt tak

Vi går upp upp på alla era tak minst en gång om året.

Vi kontrollerar funktion samt dokumenterar och åtgärdar brister.

Vi planlägger och utför behandling för att hålla era tak helt fria från påväxt.

Vi säkerställer era åtaganden och förlänger takens livslängd.

Den första insatsen är alltid en omfattande och noggrann översyn tillsammans med representanter från din bostadsrättsförening.

När översynen utförts, brister åtgärdats och dokumenterats samt komplett takbehandling genomförts gäller vårt löfte: Garanterat problemfritt tak. Läs mer om vår garanti här.

LA Takvård säkerställer att ditt tak fortsätter att hålla bästa skick. Vi genomför årlig översyn av taken för att snabbt kunna åtgärda brister som handlar om takets funktion och förnyad påväxt. Vi följer upprättad plan för återkommande behandlingar som behåller taken helt fria från påväxt.

Tillsammans ger det din bostadsrättsförening en ökad trygghet och styrelsens medlemmar har ett ansvar mindre att bekymra sig om.

 

LA Takvård upprättar arbetsmiljöplan enligt “Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete”.