Takbeläggningar: Olika typer och skötselråd

Olika tak kräver olika takbeläggningar och olika typer av takvård. Vissa tak klarar sig med mindre underhåll och vissa tak kräver mer underhåll, och därför är det bra att veta hur du ska ta hand om just ditt tak på bästa sätt. I denna artikel går vi igenom olika tak och dess takbeläggningar samt vad du bör tänka på vid omvårdnad av vissa taktyper.

Olika taktyper och beläggningar

Olika taktyper och beläggningar

Som sagt så kräver olika tak olika beläggningar och vi kommer att kolla närmare på just platta och låglutande tak, sadeltak, mansardtak och tälttak, samt vilka beläggningar som är bäst lämpade för de olika taktyperna. Alla dessa taktyper har olika unika egenskaper och de kan kräva olika mycket takvård.

Platta och låglutande tak

Platta och låglutande tak är populära bland moderna byggnader, både för att de möjliggör installation av solceller samt gröna tak. Dessa taktyper har ofta en liten lutning för att kunna leda bort vatten. När det gäller takbeläggning för platta och låglutande tak är det vanligtvis bitumen och PVC som är de bästa alternativen. Dessa material är både kostnadseffektiva och ger långvarigt skydd. Bitumen ger en hållbar takbeläggning som kan svetsas på plats i enkla eller dubbla skikt, och PVC kan fästas mekaniskt eller med lim.

Sadeltak

Sadeltak är en traditionell takform som är vanlig i Sverige och denna passar bra för många olika byggnadstyper. Sadeltakets lutning kan variera men bör vara minst 15 grader för att säkerställa bra vattenavrinning, därför bör det även finnas takränna på båda sidor av taket för att hantera detta.

När det kommer till takbeläggning på sadeltak är klassiska takpannor ett populärt val. Som grund för takpannorna är det nödvändigt med ett högkvalitativt underlagspapp såsom exempelvis SBS-bitumen. Detta ger ett extra skyddande lager som håller isoleringen torr och fri från eventuella fuktskador och mögel.

Mansardtak

Mansardtak kallas även för brutna tak och är kända för sina dubbla lutningar. Formen på taket gör det möjligt att nyttja mer utrymme på vinden. Däremot kan ett mansardtak innebära mer och utmanande underhåll.

Det finns en rad olika takbeläggningar som passar till denna taktyp, såsom tegel, plåt eller shingel. Även här rekommenderas ett högkvalitativt underlagspapp av SBS-bitumen. Ett flytande tätskikt är även ett rekommenderat val när det gäller att hantera eventuella läckage runt takfönster och genomföringar.

Tälttak

Tälttak, även känt som pyramidtak, är distinkta med sin spetsiga utformning. Lutningen på taket bidrar till en bra förmåga att leda bort vatten, men kan däremot minska den användbara ytan i byggnaden. För mindre strukturer såsom exempelvis lusthus och paviljonger är tälttaket ett populärt val. Takbeläggningar som är vanliga för tälttak är bland annat takpannor och takpapp, vilka båda erbjuder en hållbar och långvarig lösning.

Faktorer som styr val av takbeläggningar

Faktorer som styr val av takbeläggningar

Det finns en rad olika faktorer som styr valet av takbeläggningar. Här kommer vi gå in närmare på de mest påtagliga faktorerna. Det bästa är alltid att vända sig till en kompetent takläggare för att få bästa möjliga lösning av takbeläggningar.

Taklutningen: Platta tak innefattar de tak med mindre än 4 graders lutning och brytpunkten för låglutande tak är oftast 14 grader. Kolla noga vilka takbeläggningar som tillverkaren rekommenderar och tänk på om ditt tak har särskilda konstruktioner som kan innebära en risk. Ett exempel på hur taklutningen påverkar val av takbeläggning är exempelvis när man lägger klassiskt lertegel, denna takbeläggning lägger man vanligtvis inte på ett tak med mindre än 14 graders lutning och vid vinklar över 55 grader krävs särskild infästning.

Klimatfaktorer och snözon: Klimatet och vädret kan påverka val av takbeläggningar beroende på vilken belastning på taket som kommer av klimatet. Bor du söderöver eller uppe i norrland? Ligger huset vid kusten och kan utsättas för stormar eller ligger det mer skyddat? Dessa faktorer spelar roll när du ska välja rätt takbeläggning för just ditt tak.

Takstolar och stomme: Olika beläggningar väger olika mycket och därför är det viktigt att bärigheten ska klara den tänkta tyngden.

Byte av taktyp medför oftast krav på bygglov: Ska du byta takbeläggning från en sort till en annan är det viktigt att du kontaktar kommunen för att se om det krävs ett bygglov. Ibland kan det stå i detaljplanen att endast en del takbeläggningar är godkända.

Hur ser det ut under takbeläggningen? Vad är underlaget gjort av? Hur är underlaget läktat? Hur är taket isolerat? Hur ventileras vinden? Dessa frågor är bra att få svar på när du ska välja takbeläggning eftersom det kan påverka val av möjliga lösningar.

Vad säger detaljplanen om tak? Ska du göra större förändringar i takutformningen kan det krävas mer än bara bygglov. I vissa lägen kan detta bli en omfattande process där exempelvis grannar behöver ge sitt godkännande för en dispens, och i vissa fall kan du nekas tillåtelse.

Takkupor, huvar, skorstenar och ränndalar: Allt som avviker på taket kan innebära en viss risk. Med flera sådana byggnadsdelar krävs hög kompetens av den som utför jobbet och de tekniska lösningarna bör vara väl genomtänkta. Denna typ av avvikelser kan begränsa möjligheterna för val av takbeläggningar.

Invändiga takavlopp: Detta är vanligt förekommande vid platta eller låglutande tak med en sarg. Det var en vanlig konstruktion under 70- och 80-talet och anses nu som en riskkonstruktion. Ska du byta takbeläggning kan det vara bra att se om även det invändiga takavloppet går att få bort.

Skötselråd för olika takbeläggningar

Skötselråd för olika takbeläggningar

Skötsel och underhåll av taket är viktigt för att takets livslängd ska bli så lång som möjligt och att takets utseende ska bibehållas. Takvård kan innefatta både taktvätt och takbehandling, som spelar stora roller för att hålla taket rent, friskt och hållbart.

Taktvätt

Taktvätt kallas processen att noggrant rengöra taket från smuts, alger, mossor, lavar och andra organismer och föroreningar. Det förebygger skador som kan orsakas av olika anledningar samt förbättrar takets utseende. Metoden för taktvätt varierar beroende på typ av takbeläggningar.

Har du ett tak med takpannor eller taktegel används ibland högtryckstvätt tillsammans med ett speciellt rengöringsmedel för att försiktigt med effektiv avlägsna organismer såsom mossa och lavar samt smuts. För platta tak med beläggningar av bitumen eller PVC bör en mer försiktig rengöringsmetod användas för att inte skada beläggningen. I dessa fall kan det vara bra att använda en mjuk borste och ett mildare medel.

Ska du använda högtryckstvätt på taket kan det vara fördelaktigt att anlita en professionell för att se till att taket inte skadas. Vid felanvändning av högtryckstvätt kan takpannorna skadas och vatten kan tränga in under takpannorna.

Takbehandling

Takbehandling utförs för att skydda taket samt för att förlänga livslängden på taket. Takbehandling innebär oftast applicering av en skyddande beläggning eller ett skyddande medel som hjälper taket att stå emot föroreningar, väderpåverkan och UV-strålning. Metoden för takbehandling varierar beroende på takbeläggning.

En vattentät beläggning eller en speciell algborttagande behandling fungerar bra för takpannor eller taktegel för att skydda mot framtida angrepp av alger, mossa och lav. För platta eller låglutande tak av bitumen eller PVC kan det krävas en mer specialiserad produkt, såsom UV-resistent beläggning eller en beläggning med vattentäta egenskaper.

Sammanfattning

Olika takbeläggningar passar olika bra beroende på vilket slags tak du har. Det finns många faktorer att överväga när du ska välja takbeläggning, exempelvis takets lutning, klimatfaktorer, takstolar och stomme etc. När du valt takbeläggning är det även viktigt att ta reda på vilken typ av underhåll som krävs för just ditt tak. Det går att både lägga tak själv och även att utföra takvård själv. Men det kan däremot vara fördelaktigt att låta en professionell takläggare eller takvårdare utföra arbetet på ditt tak. Genom att anlita en kunnig expert säkerställer du att taket får bästa möjliga behandling och att arbetet utförs korrekt.

Är ditt tak i behov av takvård? Vi på LA Takvård förlänger takets livslängd på ett så skonsamt och kostnadseffektivt sätt som möjligt! Boka din kostnadsfria takinspektion redan idag!