Takinspektion: Så går det till

Ett tak utgör en av de viktigaste delarna av en byggnad. Det skyddar inte bara strukturen från väder och vind utan bidrar också till energieffektiviteten och den övergripande bekvämligheten i hemmet. Trots det är tak ofta försummade när det gäller regelbundet underhåll och inspektion. Att genomföra en noggrann takinspektion är avgörande för att förhindra problem som kan leda till kostsamma reparationer och obehagliga överraskningar.

Varför är takinspektion viktigt?

Takinspektion är av avgörande betydelse av flera anledningar:

 • Undvik takbyte: Genom att regelbundet inspektera taket kan potentiella problem upptäckas i ett tidigt skede. Detta innebär att små skador kan åtgärdas innan de utvecklas till större problem, vilket minskar risken för vattenskador, mögel och andra allvarliga konsekvenser. Förebyggande av mossa och alger på ett tak är inte bara för att det minskar taket estetiskt, de kan också vara indikationer på djupare fuktproblem som, om de inte åtgärdas, kan leda till betydande skador på taket.
 • Förlängd livslängd: En regelbunden takinspektion kan bidra till att förlänga takets livslängd genom att upptäcka och åtgärda slitage och andra åldersrelaterade problem i tid. Det kan också bidra till att säkerställa att taket fortsätter att vara energieffektivt och skyddar byggnaden under en längre tid.
 • Säkerhet och trygghet: Genom att upprätthålla takets skick skapas en säkrare och tryggare miljö för de som vistas i byggnaden. Med regelbundet inspektering av taket kan allvarliga skador på taket undvikas och det i sin led minskar risken för personskador samt egendomsskador.

Det är alltså av stor vikt att regelbundet inspekteras taket för att förebygga problem, upprätthålla takets livslängd och säkerställa en trygg och säker boendemiljö.

När bör en takinspektion genomföras?

En takinspektion bör genomföras:

 • Efter extrema väderförhållanden: Efter kraftiga stormar, snöfall eller hagel, då taket kan drabbas av skador som behöver åtgärdas snabbt för att förhindra läckage och andra problem.
 • Inför vinterperioden: En inspektion av tak innan vintern är fördelaktigt för att säkerställa att taket är i bästa möjliga skick för att stå emot de tuffa väderförhållandena under den kalla årstiden.
 • Vid misstänkta skador: Om det finns misstankar om skador på taket, till exempel läckage eller synliga tecken på slitage, är det viktigt att omedelbart genomföra en inspektion av ditt tak för att identifiera och åtgärda problemen.
 • Påväxt: Märker du att det finns mycket mossa, lav och alger är det i god tid för en takinspektion. Eftersom det kan leda till fuktskador och att takpannor spricker samt övriga skador på taket.

Genom att följa en regelbunden tak inspektions rutin kan du som fastighetsägare undvika allvarliga skador och säkra takets hållbarhet under en längre tid.

Inspektera taket själv

Inspektera taket själv

Att genomföra en egen takinspektion är ett förebyggande steg för att underhålla ditt hem. Det kan innebära en enkel visuell kontroll från marken för att se efter uppenbara tecken på skada som till exempel trasiga takpannor eller andra missfärgningar. Vidare kan kontroll av rännor och stuprör för blockeringar eller ansamling av skräp ge en indikation på takets vattenavrinningssystem.

Men det är värt att notera att en takinspektion kan vara komplex och kräva en utbildad inspektör för att identifiera inte bara uppenbara skador utan även subtila brister som kan leda till framtida problem. För det otränade ögat kan det vara svårt att upptäcka sprickbildningar, initiala tecken på vatteninträngning eller försvagning av takmaterial. Dessutom, utan rätt säkerhetsutrustning och kunskap, finns risk för personskador eller att man oavsiktligt orsakar skada på taket.

Därför rekommenderas det starkt att istället anlita en professionella takinspektörer. Experterna är utbildade att säkert utföra en grundlig inspektion och kan identifiera problem som ofta förbises av oerfarna ögon. De kan också ge vägledning i hur eventuella problem bäst åtgärdas på ett kostnadseffektivt sätt. Att anlita en expert säkerställer att ditt tak hålls i gott skick och kan förlänga dess livslängd samtidigt som du undviker riskerna och problemen som kommer med att själv utföra arbetet.

Professionell takinspektion

Professionell takinspektion

Vi på LA Takvård erbjuder en kostnadsfri takinspektion för att säkerställa att ditt tak är i optimalt skick. Vår expertis och erfarenhet gör det möjligt för oss att noggrant granska takets skick och identifiera eventuella problemområden eller potentiella risker. Under vår takinspektion inkluderar vi:

 • Visuell granskning: Vår kompetenta personal genomför en noggrann visuell granskning av hela taket för att kolla efter påväxt, eventuella skador, slitage, läckage eller andra avvikelser. Vi tittar även under takpannor, kollar fuktskador och mögelbildning.
 • Statusrapport: Efter att inspektionen är slutförd tillhandahåller vi en fullständig statusrapport som tydliggör takets skick. Vi kommer att rekommendera eventuella åtgärder som kan behövas för underhåll eller reparationer.
 • Rådgivning: Utöver statusrapporten erbjuder vi även rådgivning och konkreta rekommendationer om framtida åtgärder eller förbättringar som kan krävas för att säkerställa takets prestanda och långsiktiga hållbarhet. Du får även en offert av oss på vad takvård skulle kosta för just ditt tak.
 • Kostnadsfritt: Vår takinspektion är en kostnadsfri tjänst, vilket innebär att du får den nödvändiga informationen om ditt tak utan några kostnader.

Takinspektion är utformat för att ge våra kunder trygghet och sinnesfrid angående deras tak. Oavsett om du äger en villa, företag eller en bostadsrättsförening, är en takinspektion avgörande för att upptäcka och åtgärda potentiella problem innan de leder till kostsamma skador.

Boka en kostnadsfri takinspektion

Glöm riskerna och osäkerheten som kommer med att själv försöka identifiera takproblem, våra erfarna takexperter har den rätta utrustningen samt expertisen för att göra en noggrann och säker takinspektion. Vi ser till helheten, ger rådgivning och hjälper dig att undvika framtida skador. Gör rätt val för skydd av din fastighet och ta nytta av vår kostnadsfria tjänst!

Är det dags att ge ditt tak lite omtanke? Boka din kostnadsfria takinspektion med LA Takvård idag och ta ett steg mot ett tryggare hem.