Takrengöring: Bli kvitt smuts, alger och påväxt

Taket är en oerhört viktig del av alla slags byggnader. Utöver att bidra till den estetiska helheten så är taket även en viktig del av byggnadens skyddsbarriär mot yttre påfrestningar och därför är takrengöring så viktig. I det nordiska klimatet utsätts taket konstant för enorma yttre påfrestningar i form av väder, vind och klimat. Detta kan ofta resultera i att allt från smuts, alger, lav, mossa och andra organismer får fäste, vilket i sin tur försämrar takets funktion, hållbarhet och estetik. När taket mår bra, och fungerar som det ska, bidrar det till avrinning, god byggnadshälsa samt håller borta fukt och röta. Påväxt på tak kan på sikt utgöra en risk och orsaka stor skada för både taket och byggnaden. Vi på LA Takvård ser till att ditt tak rengörs på rätt sätt och därmed får längsta möjliga livslängd.

Varför ska man utföra takrengöring?

Vikten av takvård och takrengöring har blivit allt mer uppenbar på senare tid. Det handlar inte bara om att hålla taket rent och fint, utan takrengöring innebär så mycket mer. Takrengöring är väsentligt för att bibehålla ett friskt och fungerande tak. Genom att behandla ditt tak med omsorg och utföra regelbunden takrengöring håller det längre och slitaget minskar. Utan takrengöring kan smuts, alger, mossa och andra organismer som binder fukt och förkortar takets livslängd förekomma. Av dessa anledningar är det viktigt att regelbundet utföra kontroller av taket samt takrengöring.

Vid takrengöring är det viktigt att utföra rätt metod för att skydda ytan på takbeläggningen. Takrengöring är nödvändigt att utföra både i förebyggande syfte samt när skadan redan är skedd. Det vill säga, när alger, mossa och annan påväxt redan fått fäste och börjat frodas. Takrengöring är en investering som bidrar till ett friskt tak och ett välmående hus. Processen av takrengöring är kvalitativ, skonsam och effektiv med LA Takvård.

När behöver man rengöra taket?

När behöver man rengöra taket?

I det svenska klimatet är det oerhört vanligt att tak drabbas av alger, mossa och annan påväxt som binder fukt och även har negativ inverkan på takets funktion. En del tillväxt utsöndrar ämnen som är direkt skadliga för takets material. För att ta hand om och motverka utvecklingen av påväxt är det viktigt att utföra takrengöring på rätt sätt. Ofta tillåts ovarsam takrengöring exempelvis med högtryckstvätt som används på fel sätt, och orsakar då skada på taket och påverkar den befintliga impregneringen.

Det finns flera faktorer som påverkar när och hur ofta du bör utföra takrengöring och det kan variera i stor utsträckning. Det beror oftast på hur utsatt ditt tak är, omgivningens påfrestningar samt takets material. Som tumregel bör du utföra en inspektion av taket årligen för att se om det uppstått en situation som riskerar att ha en negativ inverkan på taket och dess funktion. Finns mossa eller elger på ditt tak, oavsett hur lite eller mycket, bör du ta tag i takrengöringen på en gång! Vi på LA Takvård anpassar våra metoder och arbetssätt utefter just ditt tak, för att säkerställa bästa möjliga resultat med så skonsamma åtgärder som möjligt för att inte skada taket.

Förläng takets livslängd

Många husägare skulle kunna förlänga sitt taks livslängd betydligt, genom att regelbundet utföra inspektioner av taket och takrengöring, vid behov och i förebyggande syfte. Regelbunden takrengöring är ett ekonomiskt val eftersom taket håller längre och du slipper byta tak lika ofta, och även slipper renoveringskostnader om fuktskador drabbar taket på grund av påväxt eller andra problem som kunnat undvikas med hjälp av takrengöring. Håll uppsikt över taket och se till så att det inte samlas för mycket barr och löv etc. Det räcker att sopa bort skräp som samlats med hjälp av en kvast eller borste, på så sätt kan du enkelt undvika vattensamlingar som kan ge upphov till fuktskador.

Mossa, alger, lav och annan påväxt bör du däremot vara extra noggrann med att få bort då dessa organismer nöter på och bryter ned taket med tiden samt binder fukt. För att bli av med påväxt krävs det att du vårdar och rengör taket med professionella rengöringsmedel specifikt framtagna för detta syfte. Även om taket ser rent ut har ofta påväxten spridit mikroskopiska rötter och sporer i takpannorna, där de väntar på näring för att återigen kunna växa och blir då ett återkommande problem. Av denna anledning är det ytterst viktigt att utföra takrengöring på rätt sätt för att bli av med problemet.

Säkerhet vid takrengöring

Säkerhet vid takrengöring

Allt arbete som sker på tak är förenat med fallrisk, oavsett om du själv eller en professionell utför arbetet, och därför är säkerhet av största vikt. Har taket nockräcke så behövs förankring med sele och livlina. Finns däremot inget nockräcke så används livlinekrokar som förankring om taket har en lutning på minst 6 grader.

Livlina är till för att den som vistas på taket ska kunna förankra sig på ett säkert sätt. Om olyckan är framme och den som är på taket faller ska livlinan ta emot fallet. Det finns olika säkerhetslinor, både fast lina och lina med glidlås. En fast lina får maximalt vara 2 meter medan en lina med glidlås inte har en maximal längd, utan längden bestäms utefter behov eftersom linan låser sig direkt vid ett fall. Livlinan ska fästas i en sele, vilket är det som är närmast kroppen. Sammansatta remmar ska sitta över rygg och axlar med ett fäste fram över bröstkorgen och sedan ska det även finnas remmar runt benen.

Högtryckstvätt riskerar att skada taket

Många använder sig av högtryckstvätt för att rengöra taket, vilket riskerar att skada taket om det görs på fel sätt. Det höga trycket från högtryckstvätten kan bidra till att pannorna expanderar och spricker. Det kan även luckra upp pannornas impregnerade ytbehandling och vatten kan tränga in under takpannorna. Ska du använda högtryckstvätt är det en god idé att anlita en professionell för detta så att det inte blir gjort på ett felaktigt sätt. Att endast använda högtryckstvätt för takrengöring är sällan någon långsiktig lösning eftersom du inte kommer åt påväxtens rötter, utan snarare ger påväxten en mer gynnsam miljö att frodas i genom att luckra upp takpannornas yta.

Anlita företag för skonsam och effektiv takrengöring

Anlita företag för skonsam och effektiv takrengöring

Det går att utföra takrengöring på egen hand, så länge du vet hur du ska behandla just ditt tak och ser till att ta lämpliga säkerhetsåtgärder. Genom att anlita en professionell firma får du däremot kvalitativ, effektiv och skonsam takrengöring som inte sliter på taket, samt takrengöring som är anpassad och framtagen för just ditt tak och för det material ditt tak är gjort av.

Tjänsterna kan skilja sig åt mellan olika företag och därför är det alltid fördelaktigt att jämföra olika firmor innan du anlitar någon. Läs även recensioner från företagens tidigare kunder för att få en helhetsbild av deras arbete. Takrengöring är viktigt för ett välmående och fungerande tak, och med rätt takrengöring får du just det! 

Sammanfattning

Takrengöring är väsentligt för att ditt tak ska kunna skydda mot yttre påverkan. I Norden är det vanligt att tak drabbas av alger, mossa och annan påväxt och det är därför extra viktigt att regelbundet inspektera ditt tak för att undvika långtgående skador på taket och huset. Takrengöring bör utföras i förebyggande syfte och när påväxt redan fått fäste.

Är ditt tak i behov av takrengöring? På LA Takvård erbjuder vi skonsam, effektiv och professionell takvård! Boka din kostnadsfria takinspektion redan idag!