Därför ska du välja takvård framför taktvätt

Har du märkt att det börjat växa mossa och lav på ditt tak, eller kanske ser du svarta och vita fläckar som ser ut som sot och fågelbajs? Allt detta är påväxt och organismer som växer på ditt tak med rötter som sprider sig ner i takpannorna. Det mest effektiva och skonsamma sättet att bli av med påväxt är genom takvård.  

Skillnaden mellan takvård och taktvätt

Skillnaden mellan takvård och taktvätt

Många kanske tror att taktvätt är samma sak som takvård, men så är det inte riktigt. Taktvätt innebär ofta att taket tvättas med exempelvis högtryckstvätt medan takvård innebär att taket behandlas med ett medel som är till för att få bort påväxten från rötterna. Här nedan går vi igenom de två olika metoderna och skillnaden mellan dem.

Takvård

Takvård innebär att taket rengörs och påväxt avlägsnas genom en metod som består av två steg. Vi börjar med att ta bort påväxten på ditt tak manuellt istället för att använda högtryckstvätt, vilket är mer skonsamt både för taket och miljön. Samtidigt som vi tar bort påväxten så rättar vi även till takpannorna och rensar hängrännorna. Genom att ta bort den synliga påväxten och rengöra taket från mossa och lav kan vi säkerställa att behandlingen i nästa steg av processen kan verka så bra som möjligt. 

Steg nummer två innebär därmed att ett behandlande medel sprids över taket för att ta död på de rötter från påväxten som tagit sig in i takpannorna och etablerat sig. Därefter får medlet verka och sedan kommer påväxten och organismerna att lösas upp och sköljas bort av regnet när de inte längre får näring. 

Taktvätt

Taktvätt innebär oftast att taket rengörs med högtryckstvätt för att bli av med påväxt. Detta har däremot inte samma effekt som takvård. Genom att utsätta taket trycket från högtryckstvätten kan takpannorna skadas och den impregnerade ytbehandlingen kan luckras upp. Detta gör det enklare för rötterna att etablera sig. Om du använder högtryckstvätt på ett felaktigt och oaktsamt sätt kan dessutom vatten ta sig in under takpannorna och kan orsaka fuktskador. Av denna anledning är det viktigt att utföra taktvätt med högtryckstvätt på rätt sätt för att det ska vara säkert för taket. Därför är det bäst att anlita en expert.

Förläng takets liv genom att undvika taktvätt

Förläng takets liv genom att undvika taktvätt

Många vill att taket ska se rent och fint ut direkt och väljer därför taktvätt med högtryckstvätt. För att få bästa långsiktiga resultat är däremot takvård bättre. Med takvård kommer inte taket att se skinande rent ut direkt, däremot kommer det efter en viss tid både att se rent ut och vara fritt från påväxt och organismer inifrån och ut. Du kan förlänga takets livslängd med många år om du ser till att underhålla taket. Tar du hand om taket på rätt sätt innebär det att du inte behöver byta eller renovera taket lika ofta. Genom att behandla taket och bli av med påväxt kan du dessutom förhindra fukt- och vattenskador, vilket även det kan leda till att ett takbyte krävs. Välj rätt vård till ditt tak!

Takvård – Det skonsamma alternativet

Takvård – Det skonsamma alternativet

När du väljer takvård istället för taktvätt väljer du det skonsamma alternativet. Takvård är inte bara skonsamt för taket utan också skonsamt för miljön. Taket utsätts inte för högt tryck och du undviker att skador uppstår på takpannorna och den impregnerade ytbehandlingen. De medel som används för att bekämpa påväxten innehåller dessutom inga medel som är skadliga för människor och djur, utan de flesta är biologiskt nedbrytbara och ofarliga så länge de hanteras försiktigt.

Sammanfattning

Taktvätt och takvård är två helt olika saker, där den sistnämnda är den lösning som fungerar bäst långsiktigt och är mest skonsamt för taket. Genom att utföra takvård i form av manuell borttagning av påväxt och sedan utföra behandling får du ett tak som håller längre, blir fritt från påväxt och inte skadas i processen. Välj det skonsamma och effektfulla alternativet!

Är ditt tak i behov av takvård? Kontakta oss på LA Takvård eller boka ett kostnadsfritt hembesök! Vi utför en takbesiktning och utvärderar skicket på ditt tak. Därefter tar vi fram en plan för skonsam takvård av ditt tak.