Tvätta taket själv – Guide och tips

Funderar du på att tvätta taket själv? Vissa tak kan du rengöra på egen hand och andra tak bör du låta en expert rengöra. Tak behöver rengöras oavsett vilken taktyp och vilket material taket är gjort av. I denna artikel går vi igenom varför tak behöver rengöras, ger tips kring taktvätt och en guide till hur du kan göra detta själv. 

Varför ska man tvätta taket?

Varför ska man tvätta taket?

Det finns många anledningar till varför man bör tvätta taket. Genom att vårda och rengöra taket kan du både förlänga takets livsläng samt öka värdet på ditt hus om du någon dag planerar att sälja. Ett rent och fint tak bidrar till husets estetik. Den viktigaste anledningen till varför ett tak behöver rengöras är för att det lätt kan börja växa mossa, lav och andra organismer på taket. Påväxt kan leda till att takpannorna förstörs och ökar risken för fukt- och vattenskador. Mossa samlar på sig fukt vilket kan leda till fuktskador men även frostsprängningar i takpannor under kalla perioder. Av dessa anledningar är det viktigt att hålla taket rent och fritt från smuts och påväxt.

Hur ofta bör man rengöra taket?

Hur ofta du behöver rengöra taket kan bero på olika faktorer såsom hur gammalt taket är och miljön kring huset. Vanligtvis räcker det att inspektera, rengöra och vårda taket en gång per år. Har du däremot ett nytt tak behöver du vanligtvis inte tvätta taket förrän efter 3-4 år eller när du ser att det börjar bli en grön beläggning på taket. Viktigt när du rengör taket är att se till att skyddsbeläggningen fortfarande finns kvar. Du kan se att skyddsbeläggningen inte längre är intakt om ytan ser annorlunda ut, om färgen delvis eller helt försvunnit eller om taket inte längre leder vatten av taket utan istället suger upp vattnet.

Vilken tid på året är bäst för taktvätt?

Många undrar vilken tid på året som lämpar sig bäst för taktvätt. Ska du rengöra taket är det fördelaktigt om vädret är milt, det går däremot att tvätta taket året om. Det bör vara en dag då det inte regnar eller blåser för mycket och det är bra att undvika perioder då det är mycket frost eller snö på taket. Regnar det eller blåser mycket kan det försvåra taktvätten och det kan även bli halt på taket och därför farligare att vistas uppe på taket. Använder du dessutom medel för takvård bör du undvika regn och snö då detta kan göra att medlet inte hinner verka tillräckligt länge innan det sköljs bort av regn och snö.

Olika takmaterial kräver olika typer av takvård

Olika takmaterial kräver olika typer av takvård

Takvården kan behöva anpassas beroende på vilket material ditt tak har. Här nedan går vi igenom några olika takmaterial och hur du bör rengöra dessa.

Plåttak

Plåttak kräver ofta att en expert utför takvården eftersom det krävs mycket erfarenhet. Bäst är att använda en mjuk borste eller en svamp när du ska ta bort mossa och annan smuts. Applicera sedan rengöringsmedel på taket med exempelvis en högtrycksspruta.

Betongpannor

Betongpannor är bland det enklaste takmaterialet att rengöra. Det kan däremot finnas tunna betongplattor som kan gå sönder när du går på dessa. Se till att vara försiktig när du rör dig på taket.

Lertegel

Lertegel är i regel tunna och känsliga takpannor och går sönder om man går på dem. Därför bör tak med detta material rengöras av specialister som kan använda sig av en skylift för att undvika att lägga någon tyngd på taket.

Eternittak

Har du ett tak gjort av eternit bör du inte röra det. Eternittak innehåller asbest som är skadligt för miljön. Dessa tak är dessutom oftas för gamla och slitna att de inte anses värt att rengöra dessa.

Så tvättar du taket själv

1. Första steget är att kolla upp vädret när du tänker rengöra taket samt dagarna efter. Om det regnar riskerar medlet som du använder att rinna av innan det hunnit verka ordentligt.

2. Se sedan till att du har all nödvändig säkerhetsutrustning och anordningar som behövs. En säkerhetslina är speciellt bra att använda.

3. Börja med att borsta bort mossa, löv och ytlig smuts med en sopborste eller en takskrapa.

4. Applicera sedan takrengöring på taket med exempelvis en tryckspruta. Beroende på vilket medel du använder kan det appliceras på olika sätt, det står vanligtvis i bruksanvisningen.

5. När du applicerat takrengörningen låter du det verka och så småningom kommer regnet att spola bort medlet.

Säkerhet

Säkerhet

Det viktigaste när du ska tvätta taket själv är att tänka på säkerheten. Ska du tvätta taket på egen hand bör du vara försiktig och se till att du har all säkerhetsutrustning som behövs. Här ger vi några tips för hur du kan hålla dig säker när du ska upp på taket.

  • Om olyckan skulle vara framme och du ramlar eller halkar när du är uppe på taket är en säkerhetssele det som räddar dig. Se till att alltid ha en säkerhetssele när du vistas på taket.
  • Ett annat tips är att alltid berätta för någon i din närhet att du ska upp på taket. Det är bra att någon är medveten om att du är på taket om det mot all förmodan skulle hända något. Ännu bättre är det om någon till och med står nedanför och håller koll medan du tvättar taket.
  • Använder du stege för att ta dig upp på taket eller för att nå takpannorna bör du lägga ett glidskydd under stegen.
  • Du ska alltid vara försiktig när du rengör taket, det finns alltid en halkrisk. Har du nya takpannor bör du vara extra försiktig eftersom dessa kan bli väldigt hala. Ett tips är att använda en takstege till hjälp.

Undvik högtryckstvätt

Du bör undvika högtryckstvätt när det kommer till att rengöra tak på egen hand. Ska du tvätta taket med högtryckstvätt bör du anlita experter. Detta beror på att taket kan blir skadat och vattnet kan tränga in genom takpannorna och orsaka fuktskador om du använder högtryckstvätten på fel sätt. Därför är det bra att undvika högtryckstvätt när du ska tvätta taket på egen hand.

Undvik säkerhetsrisker och takskador

Genom att anlita en professionell takvårdsfirma kan du undvika säkerhetsrisker och skador på taket. Det kan kännas mer prisvärt att utföra takvården på egen hand, men det är sällan det bästa alternativet. Professionella takvårdare har rätt utrustning och anordningar för att se till att takarbetet är säkert och riskfritt. Dessutom är de kunniga och erfarna när det gäller hur man bäst tar hand om och vårdar taket, både för att det ska bli rent och fritt från påväxt, men även för att taket inte ska ta skada på något sätt och därmed hålla längre.  

Sammanfattning

Funderar du på att tvätta taket själv är denna artikel den perfekta guiden till hur du ska gå tillväga. Genom att rengöra taket kan du förlänga livet på ditt tak och höja värdet på ditt hus. Tak bör rengöras regelbundet, ungefär en gång per år. De flesta tak i Sverige blir angripna av påväxt och andra organismer som trivs i det nordiska klimatet. För att bli av med påväxt räcker det inte att tvätta taket utan det krävs speciella medel för att få bort påväxten från rötterna. Viktigaste när du ska tvätta ditt tak är att ha rätt säkerhetsutrustning och att undvika högtryckstvätt. Vissa tak är svåra att tvätta på egen hand och bör rengöras av experter.

Behöver ditt tak rengöras? Boka en kostnadsfri takinspektion eller kontakta oss på LA Takvård så hjälper vi dig!