Integritets- och privatpolicy

Vad händer med de namn- och e-postuppgifter som du delar med dig av när du ingår avtal, beställer information, anmäler intresse eller prenumererar på nyhetsbrev?

Vi använder dina personuppgifter och din e-postadress för att skicka information och nyhetsbrev och för att bekräfta beställningar och skicka digitala produkter. Du kan avregistrera dig från framtida utskick när du vill, antingen genom att klicka på avprenumerera-länken i de e-postmeddelanden du får eller genom att direkt kontakta oss (se kontakt-länk nedan).

Personuppgifter delas enbart med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU Dina uppgifter behandlas alltid med med största respekt och sekretess. I varje meddelande vi skickar finns en länk där du med ett enkelt klick ändrar eller avbryter din prenumeration.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund eller begär att ta del av information från oss.

Användning av cookies
Webbplatsen www.takvard.se använder tjänster för ommarknadsföring och retargeting via Google, Facebook och Youtube. En cookie alt. pixel används då för att förbättra användningen av webbplatsen, lägga fram anpassat innehåll och riktad annonsering som syftar att underlätta för dig att hitta tillbaka till hemsidan för att få ta del av artiklar, information och produkter.

Du kan välja bort detta genom att ändra inställningar för cookies i din webbläsare. Information om hur du kan välja bort cookies från Google finns under Googles Annonsinställningar.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Här är kontaktuppgifterna:

LA Takvård AB
Industriområdet 31C
785 42 Mockfjärd

E-post: info@takvard.se
Telefon: 020-11 33 30